Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Læs mere

Sådan dokumenterer vi værdien af bæredygtig arkitektur

Vores tilgang til bæredygtighed er tæt integreret med vores systematiske arbejde med at dokumentere effekten af arkitektur.
Mere

Mål og indikatorer

Vi indleder vores dokumentationsproces med at opstille konkrete mål og indikatorer for indsatsens sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed.

Gennem en grundig brugerinddragelse finder vi frem til de konkrete mål og indsatser, så vi sikrer, at vi med dokumentationsprocessen bedst muligt favner de mange forskellige interessenters behov. For os er den indledende brugerinddragelse derfor afgørende for at identificere relevante mål og indikatorer for en holistisk, bæredygtig værdiskabelse i det enkelte projekt.

AART KBH 2019 04 H

Praksiscirklen

Vi anvender Praksiscirklen som værktøj til at udvikle arkitektur, der understøtter bæredygtig adfærd.

Praksiscirklen er oprindeligt udviklet af Alexandra Instituttet, og sammen med Alexandra Instituttet har vi efterfølgende videreudviklet modellen til brug inden for arkitektur. Ambitionen er at skabe en holistisk forståelse af, hvordan bygningers bæredygtighed afhænger af menneskers brug af dem og ikke kun af bygningen i sig selv. Modellen hjælper os med at kortlægge, hvad vi kommer ind i byggeriet i form af materialer, teknologier, arkitektoniske løsninger (input), og hvilket output disse forskellige elementer forventes at have i form af CO2-aftryk afledt af konkret menneskelig praksis.

Praksiscirkelen i Arkitekturen Baeredygtighed 01

Med Praksiscirklen fokuserer vi på den menneskelige praksis og giver dermed indblik i bygningens reelle bæredygtige effekt efter ibrugtagning.

Komplekst samspil

Praksiscirklen viser det komplekse samspil som materialer, arkitektur og teknologi indgår i sammen med individuelle og sociokulturelle faktorer.

Med modellen tydeliggører vi, hvilke antagelser vi har om sammenhænge mellem input og output i et byggeri, og netop modellens underliggende kompleksitet hjælper os med at udfordre forsimplede forestillinger og hele tiden tage kritisk stilling til, hvorvidt og hvordan vores løsninger i sidste ende bliver en bæredygtig løsning. Praksiscirklen og opstilling af mål og indikatorer sker i den indledende fase af et projekt, som en kvalificering af konceptudviklingen, men kan også foregå senere i projektets levetid, hvis der sker markante ændringer i konceptet.

Praksiscirkelen i Arkitekturen Baeredygtighed 01

Eftermåling

Når konceptet ligger fast og de relevante mål og indikatorer er identificeret og udvalgt, gennemføres byggeriet inden for den definerede ramme – og herefter dokumenteres effekten af byggeriet ved at måle på de indledende mål.

Denne såkaldte eftermåling giver mange forskellige former for data og viden, afhængig af indsatsen. Integreret i vores systematiske arbejde med dokumentation af bygningers sociale bæredygtighed lægger et naturligt fokus på feedback af viden til gavn for fremtidig udvikling. Det er derfor helt naturligt at indtænke feedback fra dokumentationen af specifikke tiltags sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed både internt og eksternt til bygherrer og brugere, hvis relevant.

Bikuben Kollegiet 2019 AART 07 H

Bliv klogere på Praksiscirklen, og hvordan vi bruger den som metodisk fundament.

Læs publikationen 'Arkitektur, der fremmer bæredygtig adfærd'