Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Vandhuset - Domicil for Danva

Bæredygtigt fokus og fremtidssikrede løsninger

Beliggenhed
Skanderborg, Danmark
Bygherre
Danva
Størrelse
2.600 kvm
Status
Opført 2010
Hæderspris
Bæredygtig Beton Prisen 2011 / Skanderborg Kommunes Arkitekturpris 2011
Arkitekt
AART
Ingeniør
COWI
Totalentreprenør
A. Enggaard
006 danva 2014 HHM H

Danvas Vandhus er et videns-hus og domicil, der både afspejler Danvas bæredygtige værdigrundlag og fokus på vand- og spildevandstekniske løsninger, men som også er tænkt til at inspirere andre til nytænkning og teknologiudvikling indenfor regnvandsløsninger. Det er skabt som et bæredygtigt byggeri, opført i energiklasse 1, med fokus på et sundt indeklima.

Imødekommende og oplevelsesrigt

Vandhusets fremstår som en let bygning med et markant formsprog. Facaderne har skulpturelle elementer (vandudspyr), markante horisontale glaspartier og partier beklædt med trælister og perforerede plader. De pixelerede perforeringer i beklædningen fremstår på nært hold som abstrakte mønstre, men træder på afstand i karakter ved at danne vandmotiver, som prikker til sanserne og giver bygningen et samtidigt imødekommende, oplevelsesrigt og teknologisk udtryk, der understøtter DANVA’s videns fundament.

022 danva 2014 HHM H

Bæredygtigt design

Bæredygtighed og vand er gennemgående temaer i designet af Vandhuset. Facadernes skulpturelle elementer (vandudspyr) til opsamling og afledning af bygningens regnvand synliggør, hvordan bygningen udnytter og anvender LAR (lokal afledning af regnvand). Ved at anvende LAR princippet og aflede regnvandet lokalt aflaster bygningen kloaksystemerne istedet for at belaste, den forøger grundvandsressourcerne og bidrager til biodiversitet. Et bæredygtigt, arkitektonisk greb, som sikrede bygningen Bæredygtig Beton Prisen 2011.

024 danva 2014 HHM H

Åbner sig på tværs af etager

Bygningens indre er er organiseret som et kvadratisk volumen omkring et lysgivende atrium. På den måde skabes et lyst og levende arbejdsmiljø. Atriummet, hvor vandmotiverne går igen i form af de dråbeformede loftlamper, skaber visuel kontakt mellem bygningens tre etager og udtrykker et socialt bæredygtigt budskab ved at fremstå som bygningens demokratiske hjerte, hvor medarbejderne samles og organisationen forankres.

2009004 DANVA atrium

Arkitekturen undersøtter Danvas værdigrundlag

Vandhuset er blevet til i en tæt dialog med DANVA, for at skabe en arkitektonisk helhed, som afspejler foreningens bæredygtige værdigrundlag og daglige arbejde med vand- og spildevandstekniske løsninger. Bygningen synliggør i kraft af sine æstetiske og tekniske løsninger DANVA som en samfundsengageret interesseorganisation med fokus på vand- og spildevandsforsyning. Bygningen, der er opført i energiklasse 1 med fokus på et sundt indeklima,

007 danva 2014 HHM H