Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

Ullerødgaard

Et moderne parkfællesskab

Beliggenhed
Kokkedal, Danmark
Størrelse
10.200 kvm
Bygherre
Cordsen Ejendomme
Akkvisition
Vinderforslag i indbudt konkurrence i 2021
Status
Under udvikling
Arkitekt
AART
Landskab
AART
Ullerodgaard View AART medium cop til web fakta

Et moderne parkfællesskab

Parken omkring den eksisterende Ullerødgaard rummer en række landskabelige kvaliteter, der lige nu har et uforløst potentiale. Med omdannelse vil området tilføres endnu mere værdi som et levende og imødekommende boligområde, hvor beboere og borgere fra Kokkedal kan mødes i store fællesskaber rundt omkring i parken. Her bliver grønne uderum og de omgivende høje træer identitetsskabende for projektet, der sikres som en attraktiv, grøn destination ved at begrænse kørende trafik med en ensrettet vej, der som et cirkelslag, skaber forbindelse rundt i parken. Derudover vil en række mindre stisystemer udgøre hyggelige forbindelser, der binder parken sammen på kryds og tværs, og hvor små lommer og udposninger giver rum for attraktive ophold under de store, eksisterende træer. Samtidig bliver søen og det grønne område i midten af parken et samlingspunkt, hvor drivhuse, legeplads, fælleshus og andre fællesskabsbaserede funktioner kan blive en realitet.

Boliger med landsbyen som forbillede

Visionen er, at boligklynger med forskellige boligkvaliteter forskyder sig rundt i parken. Herved opstår intime uderum med grønne kvaliteter, der kan anvendes til mindre fællesskaber som kontrast til det store fællesskab i resten af parken.

Boligerne formidler fortællingen om den moderne landsby, når de nyfortolker det velkendte saddeltagsmotiv og åbner sig mod de grønne omgivelser via store vinduespartier. Udover de nye boliger transformeres den eksisterende Ullerødgaard, hvor det smukke stuehus bevares og transformeres til fællesfunktioner for private såvel som offentlige arrangementer. Gårdens nord- og vestvendte længer omdannes til mindre boliger.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere?
Karsten Sinning
Partner / Markedsansvarlig Vest / Arkitekt MAA
Aarhus
ksi@aart.dk
+45 41 96 35 04