Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

22.10.2019

Grønt lys til opførelsen af Danmarks nationale rostadion

Fredningsnævnet har givet dispensation til etableringen af Danmarks nationale rostadion ved Bagsværd Sø. Dermed er der udsigt til, at opførelsen af rostadionet kan gå i gang.

Rostadion so konk AART

Fredningsnævnet har netop truffet afgørelse om dispensation for de syv ansøgninger, som Fonden Danmarks Rostadion og Gladsaxe Kommune har sendt ind. Det er anden gang, at Fredningsnævnet godkender ansøgningerne om dispensation.

Sagen har måttet gå om i Fredningsnævnet på grund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gladsaxe. Efter mere end et års behandlingstid i Miljø- og Fødevareklagenævnet blev sagen sendt retur til Fredningsnævnet til fornyet behandling. Men nu er dispensationen altså givet igen.

”Det var oprindeligt planen, at det smukke byggeri og det grønne løft af det fantastiske naturområde omkring Bagsværd Sø skulle stå færdigt i 2020, så vi ser frem til snart at komme i gang uden flere klager og forsinkelser,” fortæller Erik Jæger, formand for Fonden Danmarks Rostadion.

"Vi lægger særlig vægt på i Fonden, at der sikres en smuk og naturlig søbred med fjernelse af de meget markante installationer i Nybroområdet, en reduktion og forskønnelse af tribuneområdet og ved afgravning i den vestlige ende af søen etablering af en naturlig bred og plantning af et større skovareal end der er i dag," tilføjer han.

Sammen med E+E arkitekter, Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører og LIW-planning står vi for opførelsen af det nye nationale rostadion, der på grund af forsinkelserne er blevet udskudt til 2021, så byggeaktiviteten hverken griber forstyrrende ind i VM i sprint i 2021 eller forberedelserne til OL i 2020.

Læs mere om det nye nationale rostadion