Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores website | Læs mere

11.05.2019

AART skal udvikle bæredygtig bydel i Vejle

Sammen med Møller & Grønborg som totalrådgiver og Niras og Arcadis som underrådgivere har vi vundet parallelopdraget om Ny Rosborg, der som en bæredygtigt bydel vil sætte nye standarder for resilient byudvikling.

Udviklingsplanen indfrier Vejle Kommunes vision om at skabe en resilient og mangfoldig grøn bydel i det 80 hektar store område i den vestlige del af Vejle. Et område, der i dag ud over natur også huser kommunens deponi og genbrugsplads, hvilket stiller særlige krav til den fremtidige transformation af området med sigte på at skabe rum for op til 3.000 boliger, forskellige former for erhverv og et rigt friluftsliv.

”Hovedgrebet med en bydel, der består af seks holme, er en stærk idé, der giver mulighed for at udvikle flere spændende scenarier i den næste fase, hvor både skala, arkitektur og miljø kan konkretiseres nærmere. Forslaget bevarer og understøtter de mange landskabsmæssige og rekreative kvaliteter, som området har i dag, og sikrer, at bydelen også tilbyder noget til alle, der ønsker at bruge området, men ikke nødvendigvis skal bo der. Idéen om Ny Rosborg som laboratorie for resiliens giver desuden projektet et internationalt format, der rummer mange muligheder for at videreudvikle en del af byen, som er unik og helt særlig for Vejle,” udtaler Lisbeth Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune.

Over de kommende måneder vil vi som team arbejde videre med forskellige scenarier for udviklingsplanen i dialog med både Vejle Kommune, borgere og en bred vifte af interessenter. Processen bag Ny Rosborg afviger på den måde fra traditionelle byudviklingsprocesser, da der er stort fokus på at involvere mange forskellige interessenter, tænke nye tanker og eksperimentere undervejs. Den endelige udviklingsplan forventes at ligge klar i slutningen af året, hvorefter der skal udarbejdes en lokalplan med efterfølgende offentligt udbud af byggeriet i området.