Vrå Skole

Vrå Skole åpner for nye perspektiver for å stimulere barns evne og lyst til å lære. Det skjer ved å samkjøre læring og landskap, så barn kan leke og lære i et komplett økosystem, som forandrer seg over tid – i løpet av dagen og året, og med tiden.
 
Vrå Skole er et unikt prosjekt, som fokuserer på barns lek, læring og utvikling og samler et bredt spekter av tilbud for byens borgere på tvers av alder. Som del av skolen oppføres derfor et barnehus samt tilhørende bibliotek, idrettshall og utendørs aktivitetslandskap – alt sammen i tett sammenheng med de naturskjønne omgivelsene.
 
Unikt for prosjektet er samspillet mellom læring og landskap. Det bygger på en bæredyktig ambisjon om å skape et komplett økosystem for lek og læring. En ambisjon, som er omsatt til et leke- og læringslandskap, hvor skogen blir til skole og omvendt. Ute og inne smelter sammen, slik at skolen oppleves som ’Læringsskogen’, hvor kultur og natur, pedagogikk og bæredyktighet, møtes i et nærværende og nytenkende læringsmiljø.
 
Strukturelt er skolen bygd opp av klynger omkring et sentralrom. Som et samlende torg forener rommet både landskapet, adkomsten og klyngene med idrettshallen, biblioteket, barnehuset, fagområdene og klassetrinnene i et åpent og stemningsfullt grep. I tillegg vil to indre gårdsrom gi rommet en lett, lys og levende karakter samtidig som det igjen inndeler gårdsrommene i en rekke klart definerte soner.

Vinnerforslaget bygger på en banebrytende hovedidé, hvor skogen blir til skolen. Det er tvers igjennom bæredyktig og tenker bæredyktighet helt inn i den pedagogiske bruk av skolen.
Utdrag fra dommeruttalelsen