Viktoriaskolen

Med utgangspunkt i Skaras stolte tradisjon som studentby er Viktoriaskolen designet som et visjonært læringsmiljø, hvor skolens arkitektur og den omkringliggende parken er integrert som aktive læringsredskaper, som stimulerer elevenes kreativitet og lyst til å lære.
 
Som et symbol på fremtidens aktive læringsmiljø skaper Viktoriaskolen moderne, pedagogiske rammer, hvor interaktive elementer og installasjoner motiverer både elevene og lærerne til å samhandle med skolen på nye og andre måter. Viktoriaskolen skaper på denne måten et inspirerende og inkluderende læringsmiljø, hvor omgivelsene kan involveres i undervisningen. På det sentrale fellestorget er det for eksempel plassert touchskjermer, som viser bygningens ressurs- og energiforbruk, mens det i parken er plassert værstasjoner, som gir elevene innblikk i det lokale klimaet. I tillegg kommer glassvegger, som gir direkte innsyn til bygningens konstruksjoner, samt gulv, vegger, tak og inventar som kan involveres aktivt i undervisningen.
  
En multifunksjonell idrettshall er integrert som en naturlig del av skolens hverdag. Idrettshallen, som også er designet til å danne rammer om konserter, teaterstykker og lignende er derfor plassert i åpen tilknytning til skolens sentrale fellestorg, mens takhøye vindusfasader eksponerer idrettshallens aktive liv mot omgivelsene. Gjennom skala, materialer og, ikke minst, sin interaktive arkitektur utstråler skolen en letthet og dynamikk, som gir elevene og lærerne en særlig tilknytning til stedet og dets kvaliteter. Den imøtekommende og transparente karakteren kommer også til uttrykk i det sentrale fellestorget, som fungerer som skolens inkluderende ”hjerte”, og i det ytre, hvor skolen strekker seg ut mod det grønne parklandskapet og skaper en tett kontakt mellom inne og ute.

Ved å trekke på sin store erfaring innenfor undervisningsbygg har AART architects integrert flere interaktive læringselementer på tvers av skolen. Blant annet touchskjermer på det sentrale fellestorget og værstasjoner i parken, som inspirerer elevene til å studere det lokale klimaet og bygningens energiforbruk.
World Architecture News