Universitetsbyen

Utviklingsplanen åpner for nye perspektiver på å omdanne Aarhus Kommunehospital til en by-integrert campus, hvor Aarhus Universitet møter bylivet og næringslivet på helt nye måter – innrammet av et av Danmarks mest karakterfulle byggede miljøer med en unik homogenitet i geometri og materialer.
 
Den konsekvente komposisjon av byrom og bygninger kledd i rød tegl har siden 1930'tallet kjennetegnet Aarhus Kommunehospital, men er de senere år blitt tilslørt av nye paviljonger og tilbygg. Med omdannelsen til en by-integrert campus - Universitetsbyen - fornyes og forsterkes stedets opprinnelige kvaliteter. Utviklingsplanen verner om stedets historiske potensiale samtidig som det skaper en fremtidsrettet forandring av dette enestående sted i hjertet av Aarhus. En forandring, hvor det beste fra fortiden bevares og settes i samspill med fremtidens studieliv og byliv – med helt nye muligheter for forskning, næring, boliger, caféer og opplevelser i vakkert samspill med Universitetsparken, Sentrum, Øgadekvartalet og Trøjborg.
  
Utviklingsplanen for Universitetsbyen bygger på fire dogmer: det forsterker stedets historiske potensiale, forbinder det med den omkringliggende by, setter det i sammenheng med moderne livsformer og rammer det inn i en robust planløsning. Tilsammen åpner de fire dogmer for nye perspektiver på utvekslingen mellom by og universitet, så byen farges av universitetet og omvendt. Alt sammen med fokus på å styrke fortellingen om Aarhus – nasjonalt og internasjonalt – som en levende og attraktiv universitetsby til glede for både studerende, forskere, publikum og virksomheter.

Ved å behandle og fremheve de bevarte bygningene med nye elementer skapes en rikdom i bebyggelsen, samtidig som den vil fremstå som et av Danmarks arkitektonisk sett aller mest markante byområder.
Tom Nielsen / Fagdommer og professor ved Arkitektskolen i Aarhus