Pakhusene

Pakkhusene løfter deleøkonomien inn i utviklingen av bolig- og kontorbygg. Resultatet er et bæredyktig bygg tuftet på fellesskap – til glede for både virksomheter, beboere og byen i et bredere perspektiv.
 

Pakkhusene er et markant og nytenkende bygg på Aarhus Ø. Markant i kraft av sine stramme linjer, taktile teglfasader og 35.000 kvadratmeter, og nytenkende i kraft av sitt fokus på å utnytte deleøkonomiens mange muligheter. Det er på den måten et bæredyktig kraftsenter med fellesskapet i fokus. Et kraftsenter, som syder av liv fra morgen til kveld, og som det første byggeri på den nye havnebydel er blitt DGNB Gullsertifisert.
 
Inspirert av deleøkonomien har virksomheter og beboere mulighet for å dele en lang rekke fasiliteter – fra treningssenter med sauna og sjøbad til kantine, møtelokaler og en stor takterrasse. I helgene kan møtelokalene til og med bookes til sosiale formål, og det samme gjelder for kantinen, som allerede har dannet ramme for brylluper og konfirmasjoner. Alt sammen med fokus på å skape en bygning, som er større enn seg selv og skaper nye muligheter for utviklingen av den nye havnebydelen.

Aarhus er inne i en meget positiv utvikling, det gjelder ikke minst på havnefronten, hvor vi nå har overtatt første etappe av fremtidens kontorbygg i form av Pakkhusene. Med denne type bygg av høy kvalitet vil vi styrke Aarhus' profil som næringslivsby samtidig med, at pensjonsfondene får en god avkastning.
Michael Bruhn / Direktør i PFA Eiendom