Nordbyen

Tromsøs tidligere industrihavn skal forvandles til en levende del av byen. Det er formålet med helhetsplanen for den nye havnebydelen, Nordbyen, som skal forbinde byen med vannet og forløse Tromsøs visjon om å markere seg som arktisk hovedstad.
 
Tiltrekningskraft og signalverdi. Det er nøkkelordene i designet av helhetsplanen, som skal forbinde midtbyens liv med livet ved vannet og samtidig formidle en ny opplevelse av byen – forankret i det vakre, arktiske landskapet. Helhetsplanen skaper derfor klare referanser til de omgivende fjorder og fjell, som kommer til uttrykk i de forskutte takflater og den lyse, nordiske bruk av tre, betong og beplantning med lokale tre- og gressarter.
 
Klimaet er en naturlig del av konteksten, og Tromsø kaller seg ikke den arktiske hovedstad for ingenting. Den ofte lave temperaturen og polarvinden byr på flere klimatiske utfordringer, så for at sikre det pulserende uteliv i bydelen er det designet flere oppholdsarealer så de gir le for vinden og utnytter sollyset mest mulig. Det kommer blant annet til uttrykk i overdekkede soner langs flere av bygningenes fasader.
 
Helhetsplanen knytter skoler, kultur, tilbud til barn og unge, butikker, kontorer, og nesten 1.000 boliger tett sammen. Den byr på en tetthet og mangfoldighet av funksjoner, slik at det skapes et levende byliv ved vannet, samtidig med at det skapes klare forbindelser til det eksisterende sentrum. Havnebydelen vil på denne måten føye nye kvaliteter til Tromsø. Den vil skape nye muligheter for byens borgere og bidra til å markere byen som hovedstaden nord for polarsirkelen.