Nicolinehus

Nicolinehus er et nytt bolig- og næringsbygg i hjertet av Aarhus Øst – formet av midtbyens puls og forenet med livet ved vannet. Ambisjonen er å gi liv til den nye havnebydelen og åpne for nye perspek¬tiver med de muligheter konteksten gir der ute hvor byen møter sjøen.
 
Nicolinehus har funnet inspirasjon i midtbyens gamle kvartalstruktur, gjen¬skapt ideen om gårdsrommet innrammet av leilighe¬ter og tilpasset den til livet og klimaet ved vannet. Resultatet er en hybrid mellom den klassiske kvartalstrukturen og det terrasserte landskapet, hvor funksjon og estetikk smelter sammen til en ny helhet.
 
Møtet mellom kvartalets stringente struktur og terrasselandskapets forskutte flater skaper et visjonært stykke arkitektur – åpen, levende og med masser av utsikt, hvor livet leves i gårdrommet, takhager og på altaner. Delt i en bolig- og næringsdel, som skråner ned mot lystbåthavnen og sjøbadet, åpner Nicolinehus opp for to gårdsrom, mens takhagene lar utsikten åpne seg for beboere og medarbeidere. Utsikten har på den måten formet arkitekturen, som igjen skaper fri utsikt til alle verdenshjørner.

Det er ekstremt overveldende. Jeg har ikke opplevd noe lignende i mine 20 år i bransjen. De mange hundre, som allerede har notert seg for en eierleilighet, begrunner først og fremst deres interesse med Nicolinehus' unike beliggenhet, nyskapende arkitektur og kvalitetsmaterialer.
Martin Busk / Direktør og medeier avBricks