Musholm

Utvidelsen av Musholm innfrir Muskelsvindfondets mangeårige drøm om å skape et internasjonalt ledende ferie- og sportssenter for mennesker med handicap. Kåret til verdens mest vellykkede universelle bygg og fremhevet verden over som et nybrotts arbeid innenfor tilgjengelig arkitektur, har utvidelsen styrket fortellingen om Muskelsvinnfondet som en fremtidsrettet handicaporganisasjon.
  

Utvidelsen av Musholm med en ny multihall og 24 nye ferieboliger har vist hvordan arkitektur, ved å skape plass til forskjeller – i stedet for å utligne forskjeller – kan høyne livskvaliteten for mennesker med handicap. Med sin sosialt inkluderende arkitektur har ferie- og sportssenteret satt en ny dagsorden i en viktig samfunnsdebatt. Hedret av Den Internasjonale Olympiske Komité, utstilt på Den Internasjonale Arkitekturbiennale i Venezia og omtalt mer enn 400 ganger i danske medier, bare det første år etter innvielsen, har det satt fokus på, hvordan det er mulig å skape bevegelige bygninger og byrom, som beriker alle mennesker uansett handicap.
   
Utvidelsen av Musholm er et bevis på, hvordan arkitektur kan utgjøre en sosial forskjell samtidig som det skaper økonomisk utvikling for en region. Med sin nye multihall og ferieboliger er Musholm blitt et sted for både familier og store sportsarrangementer, og Visit-Vestsjælland forventer av den grunn, at ferie- og sportssenteret vil øke den internasjonale turismen i regionen med 10 prosent. Det svarer til en estimert vekst i turistomsetningen på 35 millioner kroner om året og betyr at utvidelsen vil være tilbakebetalt etter kun tre år.