Horsens Statsskole

Den nye realfagsbygningen bygger på et klart konsept som går i dialog med Horsens Statsskoles historiske hovedbygning, markerer det opprinnelige hageanlegget og bringer fortiden med inn i fremtiden. Ved å dra fordel av bygningsanleggets geometri og hovedakser, bevarer bygningen det eksisterende bygningsanleggets symmetri. Realfagsbygningen glir på den måten pent inn i konteksten, noe som forsterkes av de buede utskjæringene som åpner realfagsbygningen mot hovedbygningen og den naturskjønne hagen.
 
For å innfri Horsens Statsskoles visjoner er skolehuset organisert i to etasjer, da bygningen på den måten skaper størst mulig synergi mellom fagene og frigjør mest mulig plass til den naturskjønne hagen. Realfagsbygningen er derfor utformet som en kompakt bygning, hvor et fellesrom med dobbel takhøyde åpner bygningen innvendig og utvendig. En sittetrapp er integrert som et skulpturelt element i fellesrommet. Sittetrappen er synlig fra ankomsten og er designet som et sentralt og vitalt sted i bygningen, som på den måten kommer til å stråle av liv, læring og naturvitenskap.