Fredensborgveien 24

Boligbygget er under utvikling i det sentrale Oslo, hvor det åpner nye perspektiver på å skape attraktive leiligheter med private rom – inne og ute – i en tett og kompleks bymessig kontekst.
 

Prosjektet inneholder 48 leiligheter fordelt i to bygninger på henholdsvis fire og seks etasjer. Begge bygningene er designet og disponert slik at alle leiligheter har gode dagslysforhold og usjenerte balkonger som igjen skaper nærhet mellom inne og ute. Denne kontakten med omgivelsene kommer spesielt til uttrykk i de øverste leilighetene med takterrasser.
 
Med sin sentrale beliggenhet i Oslo er prosjektet nøye avstemt til den tette og komplekse bymessige kontekst. Begge bygningene har således en privat side, som henvender seg mot en indre gårdshage mot sydvest. Et intimt og rekreativt miljø, som igjen forsterkes av fasader kledd med ikke brennbart tre. Mot gaten og det offentlige byrom er fasadene ikledd tegl og med vindusrammer og detaljer i bronse.
 
Det er et boligbygg med sans for det gode håndverk, robuste materialer og, ikke minst det pulserende livet. Parkering er derfor fjernet fra gateplan til under jorden, hvor parkeringskjelleren kobler seg til det eksisterende underjordiske parkeringsanlegget på naboeiendommen. Ankomsten til bygget blir på denne måten fri for biler.