AART skal utvikle Norges første protonterapisenter

27.03.2019 / Med kontrakten signert er det nå offisielt. Sammen med Norconsult, Henning Larsen Architects, Momentum Architects, Construction Analysis og Søren Jensen skal vi utarbeide forprosjektet for det nye klinikk- og protonbygget på Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF. Det vil vi gjøre i tett samarbeide med Helse Sør-Øst, Sykehusbygg HF og Oslo universitetssykehus.
 
"Vi ser frem til en spennende prosess, hvor vi som team vil benytte vår brede erfaring og dype profesjonalitet med sikte på å skape et helbredende miljø i internasjonal klasse, som inkluderer det første protonterapisenteret i Norge," sier Anders Strange, partner i AART architects og daglig leder av vårt kontor i Oslo.
 
Protonbygget har et areal på cirka 10.000 kvadratmeter. Protonterapi er en metode for behandling av kreft. Stråling med protoner er en ny behandlingsform som det er knyttet store forventninger til. Dette er ett av to sentre som bygges i Norge, og det første i sitt slag i Norge. Dette medfører tekniske utfordringer på høyt nivå med krav til presisjon og kompetanse. Bruk av BIM og digitale løsninger vil være særlig viktig for dette prosjektet.
 
Nytt Klinikkbygg består av en sengefløy og en behandlingsfløy og vil inneholde blant annet av 155 ensengsrom med bad, 10 operasjonsstuer, 53 poliklinikk- og dagbehandlingsrom og 13 moduler innenfor bildediagnostikk og utgjør cirka 33.000 kvadratmeter.
  
Norconsult er hovedleverandør og kontraktspart med kunde og øvrige partnere er underleverandører.