AART forvandler Holmestrand havnefront

24.04.2019 / Sammen med Asplan Viak har vi fått oppdraget med å forvandle Holmestrand havnefront til en levende havnebydel, Backe-kvartalet, med caféer, restauranter, butikker og inntil 120 leiligheter. Bak oppdraget står eiendomsutviklingsselskapet Tress Asset Management.
 
”Vi har sendt inn et reguleringsforslag for Backe-kvartalet i sentrum av Holmestrand. Området har en fantastisk beliggenhet midt imellom havnefronten og den nye Holmestrand stasjon. Området rommer derfor gode muligheter for utviklingen av ca. 12.000 kvadratmeter bolig og næring. Vi planlegger rundt 100 og 120 nye boligenheter i prosjektet,” forteller Jarle Villumstad, leder av Tress Asset Management.
 
Med Backe-kvartalet er planen å omdanne seks byggefelt med eksisterende bebyggelse ved Holmestrand havnefront. Ifølge planen vil deler av den eksisterende bebyggelsen bli revet for å gi plass for nye og mere tidsmessige bygninger. En viktig og identitetsskapende historisk bygning vil bli bevart – det gjelder Kullboden, som er en lagerbygning i tegl oppført i 1910.
 
Transformerer en av Holmestrands mest ikoniske bygninger
”Vi vil transformere Kullboden, slik at den som en av Holmestrands mest ikoniske bygninger vil knytte en særlig autentisitet til opplevelsen av den nye havnebydelen. Det vil vi gjøre ved å bevare fasaden, men åpne den mot havnefronten, slik at bylivet trekkes inn i bygningen, som i framtiden vil kunne by på butikker, caféer og restauranter i nær tilknytning til vannet,” forteller Anders Strange, partner og daglig leder av AART architects’ kontor i Oslo.
 
Utover en revitalisering av Kullboden vil den nye havnebydelen bestå av fem såkalte Sjøhus med butikker, caféer og restauranter på gateplan og leiligheter med sjøutsikt i de øvrige etasjene. Hjertet i havnebydelen blir Backe Gabrielsens Plass. Plassen blir et intimt torg skjermet for vinden i kraft av de nye Sjøhusene som reiser seg rundt torget.
 
”Vi vil med reguleringsforslaget invitere kommunen til å være med å videreutvikle Holmestrand i tråd med de nye nasjonale retningslinjene for byutvikling om fortetting ved viktige kollektive knutepunkt,” avrunder Jarle Villumstad.
 
Det forventes at Holmestrand kommune vil behandle reguleringsforslaget i løpet av inneværende år.