Produktdesign
 
Vi arbeider dedikert med å utvikle sterke og suksessfulle produkter – formet av markedets muligheter og våre kunders verden. Nettopp våre kunders ambisjoner er utgangspunktet for ethvert samarbeid, hvor vi arbeider fokusert på å styrke deres forretning og varemerke. Vår kjernekompetanse er produkter i relasjon til bygninger og byrom, og våre ytelser spenner fra brukerinvolvering til idégenerering, konseptdesign, produksjonsoptimering og strategisk markedsføringsmateriale.
 
 

 
 
Morten Hove Lasthein
Partner / CEO / Designsjef
+45 41 96 35 09
mhl@aart.dk
AART designers ApS
 
Inventarprosjekt
 
Vi arbeider strategisk med inventarprosjekter på tvers av skala og sektorer. Dette gjør vi i nært samarbeid med byggherrer, hvor vi med møbler, materialer og moderne teknologier åpner for nye perspektiver på hvordan rom kan brukes og den samlede arkitekturen oppleves og optimeres. Alltid med utgangspunkt i den konkrete oppgavens krav og visjoner, som vi innfrir gjennom en rekke veldefinerte ytelser – fra brukerinvolvering til innredningsløsninger, inventardesign og tilsyn på byggeplassen.