Denmark | 16.03.2021

We are further upgrading our DGNB skills

Arkitekter Rasmus Højkjær Larsen og Tina Fure Bottolfs har færdiggjort deres uddannelse som DGNB konsulenter i henholdsvis ”byområder” og ”bygninger og byområder” fra Green Building Council Denmark. DGNB er Danmarks førende standard for bæredygtig bygningscertificering, og med deres færdiggjorte uddannelse er Tina og Rasmus klar til at dele deres nyerhvervede viden med vores kunder om at udvikle bygninger og bydele efter alle bæredygtighedsaspekter: miljømæssigt, sociokulturelt, teknologisk, processer og konstruktion. Dermed opruster vi vores bæredygtige kompetencer, så vi fortsat kan udvikle og skabe forandring for vores kunder og for samfundet.

Architects Rasmus Højkjær Larsen and Tina Fure Bottolfs have completed their training as DGNB consultants in “Urban Districts” and “Sustainable Buildings and Urban Districts” respectively from Green Building Council Denmark. DGNB is Denmark's leading standard for sustainable building certification, and with their completed education, Tina and Rasmus are ready to share their newly gained knowledge with our clients on how to develop buildings and urban districts that live up to all aspects of sustainability such as environmental, sociocultural, technological, processes and construction aspects. In this way, we are further upgrading our sustainable skills so that we can continue to develop and create change for our clients and for society.