Sweden | 01.02.2021

We have completed the expansion of the Örebro University Hospital

Sammen med Sweco har vi udvidet det højtspecialiserede Universitetssygehuset Örebro i Sverige. Med den 24.000 kvadratmeter store udvidelse har vi skabt fleksible rum, der forandrer sig i takt med sygehusvæsenets konstante udvikling. Samtidig sikerer et nyt ankomsttorv trygge rammer fra begyndelsen, mens bygningens kamstruktur skaber optimale dagslysforhold og arbejdsgange. Sammen skaber det empatiske og effektive rammer for patienter og personale, hvormed arkitekturen understøtter sygehusets højtspecialiserede pleje og giver det mulighed for at træde ind i fremtiden.

Together with Sweco, we have expanded the Örebro University Hospital in Sweden with the 40,000 humane and highly specialised square metres. With the expansion, we have created a flexible space that can change in pace with the constantly evolving field of healthcare. A new arrival square ensures the patients a safe space right from the beginning, while the building’s comb structure creates optimal daylight conditions and workflow within the hospital, thus, making Örebro University Hospital one for the future.

Read more