Danmark / 12.10.2020

Keynote speaker at conference on senior co-housing

I sidste uge gæstede vores kunderelationschef, Kathrine Hegner Stærmose, konferencen "Seniorbofællesskaber" for Byens Ejendom i København, hvor hun talte om fremtidens seniorbofællesskaber. Det gjorde hun med afsæt i vores nyåbnede eksempelbyggeri for Realdania ”Havtorn” – en ny form for seniorbofællesskab placeret midt i den vestjyske natur ved Ringkøbing. Her er det klassiske bofællesskab med private haver kasseret til fordel for et væld af forskelligartede fællesfaciliteter tæt integreret med boliger af varierende størrelse, som blandt andet tæller orangeri, værksted, bibliotek og grønne arealer – og som på den måde danner ramme om et aktivt seniorliv med fællesskabet i fokus.

Last week, our Business Relations Manager, Kathrine Hegner Stærmose, guested the conference 'Seniorbofællesskaber' hosted by Byens Ejendom in Copenhagen to talk about how we create the senior co-housing communities of the future. She did this based on our recent opened design 'Havtorn' – a new type of senior co-housing community, situated in the rural landscape of western Jutland near Ringkøbing. Here, the classic co-housing community concept with private gardens is discarded – to instead make space for a wealth of diverse shared facilities closely integrated with the dwellings, that includes orangery, workshop, library and green spaces – thus, fostering a sense of community and an active senior life.

Read more about Havtorn