Denmark / 28.09.2020

Stephanie Carr joins Sustainable Change Makers

Stephanie Carr bliver Sustainable Change Maker Stephanie Carr, bæredygtighedsansvarlig i AART, er blevet udvalgt til netværket Sustainable Change Makers, hvor hun skal være med til at driv en mere bæredygtig dagsorden sammen med andre unge talenter på tværs af kompetencer og sektorer. I netværket vil hun bidrage med viden om bæredygtigt byggeri og arkitektur. Derudover vil hun inddrage netværket, som tæller over 60 unge fra forskellige brancher, i vores arbejde med at udvikle morgendagens bæredygtige bygninger og byrum. ”Der vil uden tvivl være rigtig meget at lære og hente fra netværket. Det er unge ildsjæle, som har helt andre krav og forventninger til deres omgivelser og bæredygtighed. Derfor er det vigtigt at forstå og høre deres stemmer, da det i høj grad er dem, vi designer bygninger til i fremtiden,” siger Stephanie Carr.

Our Sustainability Manager, Stephanie Carr, has been selected to join the network Sustainable Change Makers where she will be contributing to promote the sustainable agenda together with 60 other young talents from different fields of business. In addition, she will include the network into our work to make our buildings even more sustainable.

“I believe that there is a lot to learn from the network. It is young entrepreneurs that have completely different demands and expectations to their surroundings and sustainability. Therefore, it is important to understand and listen to these voices as they to a greater extent are the ones that we create buildings to in the future,” says Stephanie Carr.

Read more about Sustainable Change Makers