Denmark | 26.01.2021

New online tool evaluates our indoor well-being

I samarbejde med Green Building Council Denmark, Rambøll, Danske Arkitektvirksomheder, CBS og Lynge Benchmark deltager vi i udviklingen af en Post Occupancy Evaluation Platform – et nyt onlineværktøj, der skal gøre det nemmere at arbejde databaseret med optimering af trivsel i bygningerne ved systematisk at udforske og spørge brugerne om deres oplevelser. Vi bidrager primært med vores ekspertise indenfor kvalitative evalueringsmetoder, og hvordan disse kan kombineres med spørgeskemadata. På denne måde sætter vi brugerens trivsel helt i centrum. Projektet er støttet af Realdania.

Together with Green Building Council Denmark, Rambøll, the Danish Association of Architectural Firms, CBS and Lynge Benchmark, we have developed a new Post Occupancy Evaluation Platform – an online tool that will evaluate how buildings can ensure our well-being. The ambition with the tool is to make it easier to work with optimisation of well-being in buildings by systematically investigating and asking the users about their experiences. We are primarily contributing our expertise in qualitative evaluation methods and how these can be combined with questionnaires. In this way, we are putting the user at the centre of the building. The project is supported by Realdania.

Read more