Vi omsætter visionære koncepter til bygbare projekter. Det gør vi med erfaring fra flere af Nordens største projekteringsopgaver.

Projektering

Tilgang
Vi har erfaring med projektering af byggerier på tværs af skala og typologi – fra dispositionsforslag over projektforslag til forprojekt og hovedprojekt. Med vores erfaring er vi garant for at eksekvere disse helt afgørende faser i et projekt. At byde ind med de rette faglige og ledelsesmæssige kompetencer er derfor afgørende for os, da vi forstår vigtigheden af at kunne favne og lede komplekse, tværfaglige projekter. Vi styrer således ethvert projekt sikkert igennem faserne, så vi sammen med vores kunder og samarbejdspartnere får truffet de rette beslutninger for at skabe et succesfuldt byggeri – til den aftalte tid, pris og kvalitet.
 
BIM
Building Information Modelling (BIM) er en integreret del af vores projektering. Vi har arbejdet med BIM i mere end 10 år og har gennem årene brugt det som en digital platform til at højne kvaliteten, produktiviteten og projektstyringen af vores projekter. For med BIM kan vi løbende teste, optimere og validere arkitekturen. Vi kan lave simulationer på driften, konstruktionerne og de bæredygtige parametre, hvilket giver os mulighed for at skabe en bedre styring af tid og ressourcer og, ikke mindst, et bedre beslutningsgrundlag for vores kunder.

Virtual reality
Vi giver vores kunder mulighed for at opleve projektet, dets rum og materialer, mens det projekteres. Det gør vi ved at koble renderinger af vores BIM-modeller med virtual reality og på den måde skabe overbevisende 3D-oplevelser.

DGNB
Som certificeret DGNB-konsulent yder vi specialiseret bæredygtig rådgivning. Vi er således garant for at skabe helhedsorienteret arkitektur, hvor vi favner både den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed.

Ydelser
Dispositionsforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Projekteringsledelse
IKT-ledelse
BIM
Virtual reality
DGNB
Bæredygtig projektering
 
 
Kontakt

Karsten Sinning
Associeret
Teamleder
Arkitekt MAA
ksi@aart.dk
+45 41 96 35 04