Vi udforsker vores kunders verden, når vi udvikler koncepter –
altid med fokus på at skabe muligheder ud over det forventede.

Konceptudvikling

Tilgang
For os handler konceptudvikling om at udforske og udfordre vores kunders verden – og samfundet i bred forstand – så vi sammen kan skabe muligheder ud over det forventede. Vi er derfor drevet af at udvikle robuste og visionære koncepter, der bygger på inddragende processer med både bygherrer og brugere. Det gælder både inden for kontor-, bolig-, kultur, uddannelses- og sundhedsarkitektur, hvor vi trækker på vores mangeårige erfaring fra projekter i hele Norden. Vi ved med andre ord, hvordan man samarbejder tværfagligt, løser komplekse udfordringer og forløser hvert enkelt projekts potentiale – fra de indledende idéer til den videre udvikling af konceptet og måden, hvorpå det optimeres og kommunikeres.
  
Digitale værktøjer
Den digitale udvikling har åbnet for helt nye muligheder at udvikle koncepter. I alle faser af konceptudviklingen inddrager vi derfor digitale teknologier – fra visualiseringer til virtual reality – og vi udforsker konstant nye måder, hvorpå vi kan implementere dem i vores rådgivning. Vi er således blandt de førende arkitektvirksomheder i Norden, når det gælder om at udvikle, optimere og validere koncepter. Evnen til at skitsere i hånden hylder vi dog stadig. For trods den digitale udvikling kan håndskitsen noget særligt. Den kan uden filter omsætte tanker til papir og give rum for kritisk refleksion – og netop derfor er den med til at drive dialogen i vores konceptudvikling.

Brugerinddragelse
Vi arbejder med brugerinddragelse som et strategisk værktøj til at forandre og forbedre livet for mennesker i organisationer og samfund. Det er derfor en integreret del af vores rådgivning.

Miljøscreening
Vi står bag flere prisbelønnede, bæredygtige byggerier – og det starter i vores konceptudvikling, hvor vi screener og optimerer de bæredygtige muligheder, som det konkrete projekt rummer.

Ydelser
Skitsering
3D-visualisering
Virtual reality
Projektledelse
Brugerinddragelse
Miljøscreening
 
 
Kontakt

Kathrine H. Stærmose
Associeret
Leder af konceptudvikling
Arkitekt MAA
khs@aart.dk
+45 41 72 80 87