Vi designer ikke alene bygninger og byrum. Vi dokumenterer også den forskel, de gør for vores kunder og for samfundet.

Dokumentation

Tilgang
For os handler arkitektur om at forandre og forbedre, hvordan vi bor, lærer og arbejder – og alt det ind imellem. Vores arbejde med arkitektur rækker derfor langt ud over det at designe bygninger og byrum. Det handler i lige så høj grad om at dokumentere effekten af vores arkitektur. Det gør vi gennem en nøje defineret metode, hvor vi kombinerer effektanalyser med brugerevalueringer og på den måde sætter økonomiske performancetal og nærværende, menneskelige fortællinger på den forskel, arkitekturen har gjort for vores kunder og for samfundet.
  
Researchafdeling
AART+ er omdrejningspunkt for vores værdiskabende dokumentation. Med AART+ har vi skabt en researchafdeling, hvor vi sammen med eksterne eksperter genbesøger vores opførte projekter og studerer, hvordan de har skabt muligheder for bedre indlæring i skoler, større videndeling i virksomheder og højere livskvalitet i boliger – og hvordan det har styrket bundlinjen for vores kunder og for samfundet. Studier, der ikke alene sætter os i stand til at dokumentere effekten af vores arkitektur, men også til at udvikle bygninger og byrum, der bygger på et informeret fundament af evidens og erfaringer.

Case / Musholm
"Her får børnene det liv, som de normalt ikke har," fortæller en mor. Det er en af de mange menneskelige fortællinger om, hvordan Musholm i Korsør har givet børn med handicap nyt mod på livet.
Læs mere

Case / VUC Syd
53 procent flere studerende og en samfundsøkonomisk gevinst på 62 millioner kroner om året. Det er effekten af VUC Syds nye uddannelsescenter på havnefronten i Haderslev.
Læs mere

Ydelser
Effektanalyser
Brugerevalueringer
 
 
Kontakt

Nanna Flintholm
Associeret partner
Leder af AART+
Arkitekt MAA
nfl@aart.dk
+45 41 96 35 42