Vi forstår værdien af god planlægning. Derfor skaber vi muligheder for vores kunder fra de første faser i udviklingen af et projekt.

Byplanlægning

Tilgang
Vi skaber muligheder for vores kunder allerede i planlægningen af et byggeri eller større byområde. Det sker gennem nuancerede studier af konteksten, hvor vi analyserer og optimerer de muligheder, som projektet rummer. Vi kalder det mulighedsstudier, og med dem skaber vi et solidt fundament for at træffe de bedste beslutninger tidligt i processen – hvad enten det gælder udviklingen af byggefelter eller større helhedsplaner og lokalplaner. For det er i de indledende faser, at rammerne for den videre proces bliver sat, og dermed muligheden for at mindske risici og maksimere merværdien er størst.
 
Spændvidde
Vores rådgivning spænder fra den lille skala, hvor vi studerer grunden, til den store skala, hvor vi bringer den omgivende by i spil og studerer dens infrastruktur, densitet og bygningstyper. Det hele med bevidstheden om, at enhver opgave er sin egen og derfor kræver nuancerede studier og løbende dialog med både kunder og myndigheder. I forlængelse heraf udvikler vi volumenstudier samt program for rum og disponering, ligesom vi trykprøver programmet sammen med kunder og kommende brugere. Det hele med sigte på at bringe arkitekturen i spil som en katalysator for vækst og udvikling.

Case / Sandstueveien 57
Mulighedsstudie for et nyt boligbyggeri i Oslo. Byggeriet rummer op til 220 lejligheder og giver beboerne mulighed for at bo i grønne omgivelser med private altaner og fælles taghaver.
Læs mere

Case / Universitetsbyen
Udviklingsplanen åbner for nye perspektiver på at omdanne Aarhus Kommunehospital til en ny campus, hvor Aarhus Universitet møder bylivet og erhvervslivet på helt nye måder.
Læs mere 

Ydelser
Mulighedsstudier
Udviklingsplaner
Helhedsplaner
Masterplaner
 
 
Kontakt / Danmark

 
Line Willacy
Ansvarlig for byplanlægning
Arkitekt MAA
lwi@aart.dk
+45 41 72 80 89
 
Kontakt / Norge

Jørgen Biørn
Senior byplanlægger
Teamleder
jobi@aart.dk
+47 906 41 799