Willemoeskarréen

Med forslaget omdannes Willemoeskarréen til et offentligt samlingspunkt, der dels skaber nye muligheder for at dyrke lokale fællesskaber, og dels bliver et attraktivt boligområde for familier. Projektet fremstår på den måde som et eksempel på, hvordan glemte byrum forvandles til ressourcer til glæde og gavn for et helt lokalsamfund.
 
Willemoeskarréen på Trøjborg i Aarhus har med sin afskærmende ydermur og bebyggelse hidtil lukket sig om sig selv. Det ændrer forslaget på ved at rive flere af de eksisterende bygninger ned og i stedet etablere adgang til et offentligt grønt gårdmiljø, som faciliterer muligheder for fællesskaber for alle i området. Dermed forløses visionen om at tilføre nabolaget nyt liv og gøre det attraktivt for alle – særligt familier, der ønsker at blive boende på Trøjborg, når studielejligheden bliver for lille.
 
Mens nogle af karréens bygninger rives ned, ombygges andre til et mix af offentlige rum og private lejligheder. Samtidig opføres nye boliger, som skaber dynamik og tilføjer nyt liv til karréen. Nybyggeriet udføres som et moderne teglbyggeri, der på den ene side kontrasterer de eksisterende bygninger og på den anden side skaber indre sammenhæng med gennemgående højdevariationer og farvevalg. De nyopførte boliger udstyres med altaner vendt mod gårdrummet og haven samt balkoner med udsigt til vandet, mens boligerne i de eksisterende bygninger får fælles tagterrasse.
 
Rundt om hele karréen åbnes der op mod offentligheden med nye indgange og store glaspartier i facaderne. Den transparente og inkluderende arkitektur hiver byens liv ind i gården, mens gårdens liv eksponeres mod omgivelserne. Dermed inviteres besøgende til at bruge de offentlige rum – heriblandt et street gym, der placeres i hovedbygningen og skaber en myriade af aktivitetsmuligheder for hele områdets beboere. Med den samtidige tilførsel af en gårdvendt café sørger forslaget for at tiltrække et bredt publikum af besøgende, som vil øge diversiteten i karréen.