VUC Syd / Inventarprojekt

Til VUC Syd i Haderslev har vi skabt et åbent og levende inventarprojekt. Inspireret af VUC Syds læringsprincipper har vi åbnet for nye perspektiver på det moderne læringsmiljø ved at skabe varierende, men tæt forbundne rum til individuel fordybelse og fælles videndeling – fra stillezoner til rum for dialog, præsentationer og gruppearbejde.