VUC Syd

Uddannelsescentret i Haderslev er VUC Syds flagskib. Med sit åbne og digitale læringsmiljø har det tiltrukket markant flere kursister og reduceret frafaldet. Det har løftet skoletrætte unge fra understøttelse ind i uddannelsessystemet og givet dem modet og evnerne til at tage en videregående uddannelse.
  
Faktisk læser hele 200 procent flere unge videre på universitet, erhversskole eller lignende. Det svarer til en stigning på mere end 1000 unge hvert år – og hvis blot hver tredje løftes fra understøttelse til beskæftigelse, vil det skabe en estimeret merværdi på 62 millioner kroner om året for statskassen. Det betyder, at uddannelsescentret på blot tre år vil have betalt sig selv tilbage.
  
Alt dette er blevet muligt ved at møde de unge på deres præmisser. Resultatet er et nyt og anderledes uddannelsescenter, der udfordrer den vante tanke om en skole bygget op omkring faste klasselokaler. Her findes ingen traditionelle klasselokaler, men i stedet varierende undervisningszoner, der er bundet sammen af et lyst, åbent og fuldt ud digitalt læringsmiljø. 
   
Uddannelsescentret har med sit innovative læringsmiljø vakt stor interesse. Forhenværende statsminister Helle Thorning Schmidt har besøgt uddannelsescentret, og det er blevet omtalt i danske og internationale medier – fra DR til BBC. Alene i Danmark er det blevet omtalt mere end 1600 gange i medierne siden indvielsen i 2013. Det er dermed blandt landets mest omtalte uddannelsescentre – og det mest omtalte af de i alt 30 VUC-uddannelsescentre.

Ved at nytænke rammerne for læring har uddannelsescentret skabt bedre studiemotivation, højere trivsel og mere aktiv og deltagende undervisning.
Alexandra Instituttet / Konklusion i social survey af VUC Syd