VUC Syd

VUC Syds uddannelsescenter ligger på Haderslev Havn, hvor det danner ramme om et fleksibelt og digitalt studiemiljø.
 
Inspireret af den unikke beliggenhed på Haderslevs havnefront er det nye uddannelsescenter udformet som et atriumhus, der åbner sig 360˚ mod byen og havnen. Det kommer blandt andet til udtryk i terrasserne. I en bevægelse, der starter helt nede på terræn og ender oppe på husets øverste etage, slynger terrasserne sig rundt om huset og binder inde og ude sammen i ét greb.
 
Det nye uddannelsescenter for VUC Syd sætter dog ikke alene et markant præg på Haderslevs havnefront. Det danner også ramme om et fleksibelt og digitalt studiemiljø ved at kombinere faglighed med moderne it og nytænkende læringsmetoder. Uddannelses-centret indeholder derfor ikke faste klasselokaler, men er i stedet indrettet som et åbent studiemiljø, der bliver bundet sammen af atriet og det forskudte trappeforløb i hjertet af huset.
 
For at skabe et overskueligt studiemiljø er etagerne opdelt efter fagområder. Første sal er således viet til sciencefagene, mens anden sal er viet til kulturfagene og tredje sal til sprogfagene. Uddannelsescentret udfordrer på den måde den traditionelle tanke om faste klasselokaler til fordel for et mere fleksibelt hovedgreb. Med udgangspunkt i VUC Syds GODS principper er der skabt et utraditionelt og langt mere levende studiemiljø, hvor gruppeområ-der, oplægsrum, dialogbokse og stillezoner giver mulighed for en differentieret undervisning.
 
Moderne it er vægtet højt i indretningen af uddannelsescentret. Hver kursist får for eksempel udleveret sin egen iPad eller MacBook, samtidig med at hele 165 digitale skærme er integreret som en naturlig del af studiemiljøet. Kontakten til byen og havnepromena-den er også vægtet højt. Det kommer blandt andet til udtryk i den offentlige stueetage, der trækker de offentlige byrum helt ind i huset og indeholder en kulturcafé og foredragssal, som giver rum for større events og fællesarrangementer.

Ved at nytænke rammerne for læring har uddannelsescentret skabt bedre studiemotivation, højere trivsel og mere aktiv og deltagende undervisning.
Alexandra Instituttet / Konklusion i social survey af VUC Syd