Voss Videregående Skole

Med holistisk arkitektur formår Voss Videregående Skole både at stimulere elevernes kreativitet og læringslyst og højne deres forståelse for samspillet mellem teori og praksis. Arkitekturen motiverer derfor ikke blot eleverne, men er med til at give dem en dybere forståelse af deres fag, så de klædes bedst muligt på til deres videre karriere.
 
Mellem søer og fjelde i hjertet af Fjord Norge ligger Voss Videregående Skole – en erhvervsfaglig skole med 400 elever fordelt på seks erhvervsfaglige linjer. Med dens mørke tagkonstruktion og facader i træ smelter den visuelt sammen med fjordens mørke spejling af fjeldene og de omgivende træer og lader naturen komme til sin ret.
 
Indvendigt binder et indre fællestorv skolen sammen på tværs af fag og alderstrin, og fra fællestorvet fordeler de erhvervsfaglige linjer sig i en komposition af forskudte bygningslængder, hvor eksempelvis værksteder for smede- og industriteknik ligger i direkte forbindelse med læringsrum til teoretisk fordybelse. Skolen skaber på den måde synergi mellem fagene og giver eleverne en dybere forståelse for samspillet mellem teori og praksis.
 
For at stimulere elevernes evne og lyst til at lære henter skolen inspiration i de naturskønne omgivelser. Naturen er et gennemgående tema i designet af skolen, der også inde er klædt i træ, mens en stor vinduesfacade lader udsigten til søen og fjeldene strømme ind. En udsigt, som går igen i de mange rum til faglig praksis og fordybelse. Skolen er på den måde designet, så den udnytter udsigten og dagslyset fuldt ud.

Det er mødet mellem læring og landskab, teori og praksis, der har inspireret til designet af Voss Videregående Skole.
Thomas Pedersen / Leder af AART architects' norske afdeling