Voss Videregående Skole

Mellem søer og fjelde i Fjord Norge ligger Voss Videregående Skole – en erhvervsfaglig skole med 400 elever fordelt på seks erhvervsfaglige linjer. Klædt i træ smelter den sammen med den norske natur og viderefører den lokale håndværkstradition med at bygge i træ.
 
Indvendigt binder et indre fællestorv skolen sammen på tværs af fag og alderstrin, og fra fællestorvet fordeler de erhvervsfaglige linjer sig i en komposition af forskudte bygningslængder, hvor eksempelvis værksteder for smede- og industriteknik ligger i direkte forbindelse med læringsrum til teoretisk fordybelse. Skolen skaber på den måde synergi mellem fagene og giver eleverne en dybere forståelse for samspillet mellem teori og praksis.
 
For at stimulere elevernes evne og lyst til at lære henter skolen inspiration i de naturskønne omgivelser. Naturen er et gennemgående tema i designet af skolen, der også inde er klædt i træ, mens en stor vinduesfacade lader udsigten til søen og fjeldene strømme ind. En udsigt, som går igen i de mange rum til faglig praksis og fordybelse. Skolen er på den måde designet, så den udnytter udsigten og dagslyset fuldt ud.

Skolen er tænkt og tegnet, så den udnytter udsigten og dagslyset fuldt ud. Med sine forskudte bygningslænger strækker den sig ud mod det smukke landskab, samtidig med at fællestorvet trækker landskabet dybt ind skolen - som et lyst og levende læringslandskab, der flyder tværs gennem skolen i forskellige niveauer.
Thomas Pedersen / AART architects