Viktoriaskolen

Med udgangspunkt i Skaras stolte tradition som skoleby er Viktoriaskolen designet som et visionært læringsmiljø, hvor skolens arkitektur og den omkransende park er integreret som aktive læringsredskaber, der stimulerer elevernes kreativitet og lyst til at lære.
 
Som et symbol på fremtidens aktive læringsmiljø skaber Viktoriaskolen moderne, pædagogiske rammer, hvor interaktive elementer og installationer motiverer elevere og lærere til at interagere med skolen på nye, anderledes måder. Viktoriaskolen skaber på den måde et inspirerende og inkluderende læringsmiljø, hvor omgivelserne kan inddrages i undervisningen. På det centrale fællestorv er der for eksempel opstillet touchskærme, der viser bygningens ressource- og energiforbrug, mens der i parken er opstillet vejrstationer, der giver eleverne indblik i det lokale klima. Dertil kommer glasvægge, der giver direkte kig til bygningens konstruktioner, samt gulve, vægge, lofter og inventar, der kan inddrages aktivt i undervisningen.
 
En multifunktionel idrætshal er integreret som en naturlig del af skolens hverdag. Idrætshallen, der også er designet til at danne ramme om koncerter, teaterstykker og lignende er således placeret i åbent forbindelse med skolens centrale fællestorv, mens lofthøje vinduesfacader eksponerer idrætshallens aktive liv mod omgivelserne. Gennem skala, materialer og, ikke mindst, sin interaktive arkitektur udstråler skolen en lethed og dynamik, som giver eleverne og lærerne et særligt tilhørsforhold til stedet og dets kvaliteter. Den imødekommende og transparente karakter kommer også til udtryk i det centrale fællestorv, der fungerer som skolens inkluderende ”hjerte”, og i det ydre, hvor skolen strækker sig ud mod det grønne parklandskab og skaber en tæt kontakt mellem inde og ude.

Ved at trække på deres stor erfaring inden for undervisningsbyggeri har AART architects integreret flere interaktive læringselementer på tværs af skolen. Heriblandt touchskærme på det centrale fællestorv og vejrstationer i parken, der inspirerer eleverne til at studere det lokale klima og bygningens energiforbrug.
World Architecture News