Vestmyra Skole

Med ombygningen af Vestmyra Skole tilføres den eksisterende barneskole en mellemskole med tilhørende administration, faglokaler, specialklasser og idrætshal. Samtidig gives skolen en dynamisk arkitektur, der favner og fordrer fællesskabet, så skolen udstråler både visuel og funktionel sammenhængskraft.
 
Vestmyra Skole ligger i det nordlige Norge omgivet af fjelde og fjorde. Placeret på et fladt plateau udformes skolen som en to-etagers bygning, der visuelt indskriver sig i sin kontekst med smukke træfacader præget af en myriade af vinduer i forskellige størrelser. Skolen er disponeret som et zone-inddelt læringsmiljø, hvor de enkelte klassetrin og faglokaler kobler sig på bygningens centrale samlingsarena som to møllehjul, der stråler ud mod en grøn aktivitetspark. Samlingsarenaen udgør skolens livsnerve og bliver bundet sammen med de to møllehjul af en gade, der fungerer som skolens hovedfærdselsåre.
 
Som skolens centrale fællesarealer er gaden og samlingsarenaen præget af en tydelig transparens med stor åbenhed på tværs af etager og funktioner, idet vinduesfacader og ovenlysvinduer trækker dagslyset og omgivelserne dybt ind i skolen. Dagslys er et gennemgående tema i skolen, hvor samlingsarenaens vinduesfacader sammen med kompositionen af forskudte bygningslænger skaber et lyst og stimulerende læringsmiljø.
 
Sidst, men ikke mindst, kobler den nye mellemskole sig på den eksisterende barneskole. Nyt og eksisterende går således hånd i hånd, idet den nye mellemskole lægger sig i naturlig forlængelse af barneskolen. Et arkitektonisk greb, der skaber en sammenhængsstærk skole, der bygger på et pragmatisk koncept med gode fysiske forbindelser mellem nyt og eksisterende, mellem barneskolen og mellemskolen.