Vandhuset

Vandhuset i Skanderborg er ikke alene hovedkontor for Danva (Dansk Vand- og Spildevandsforening). Det er et videnhus om vand og prisbelønnet for at vise, hvordan miljøvenlige løsninger kan integreres som en oplevelsesrig del af bygninger og byrum.
 
Vandhuset er designet med fokus på at synliggøre Danvas værdier og visioner. Huset omsætter på den måde foreningens arbejde til et klimatilpasset og kommunikerende hus. Et hus, hvor regnvandet fra taget bliver spyet ud som et vandfald på facaden, hvorefter vandbede leder det videre til et vådområde, hvor det kan sive ned lokalt og dermed aflaste kloaksystemerne, forøge grundvandsressourcerne og bidrage til biodiversitet. Alt sammen fuldt synligt for ansatte og besøgende.
 
Indadtil åbner huset sig som et lyst og samlende rum på tværs af etager. Atriet trækker dagslyset dybt ned i foyeren og forbinder de forskellige funktioner – kantine, auditorium, møderum og kontorområder. I et social survey fortaget af Alexandra Instituttet fremhæver de ansatte ligefrem atriet som husets 'kronjuvel'. Samtlige ansatte oplever atriet som ramme for et lyst og sundt arbejdsmiljø, mens 9 ud af 10 oplever, hvordan dets samspil med de øvrige funktioner styrker deres interne arbejdsfællesskab.

Husets helt store kvalitet er lyset og rumligheden. Det er et åbent hus, som hænger sammen. Det er fantastisk at opleve.
Mellemleder / Danva