Universitetssygehus Örebro

Udvidelsen af universitetssygehuset Örebo indskriver sig på den ene side i en bymæssig kontekst og skaber på den anden side helende og højt specialiserede rammer for patienter og personale. Sengestuer, operationsstuer og specialiserede dagkirurgifunktioner fordeler sig i den nye tilbygning, der også rummer en ny foyer og en tryg og imødekommende ankomstsituation.
 
Udvidelsen af universitetssygehuset Örebo ligger i spændingsfeltet mellem sygehusets eksisterende bygningsmasse og de omkringliggende lavere murstensbygninger. For at skabe en blød overgang mellem byen og sygehuset byder udvidelsen på et åbent ankomsttorv, der signalerer trygge rammer for både patienter og besøgende.
 
Den trygge og imødekommende ankomstsituation forstærkes af udvidelsens disposition, hvor tre forskudte, L-formede bygninger nedskalerer sygehusets bygningsmasse, skaber optimale dagslys- og udsigtsforhold og giver rum for grønne gårdrum ud mod Södra Grev Rosengatan. Udvidelsen fremtræder på den måde som en kamstruktur, der udadtil tilføjer omgivelserne rekreative kvaliteter og indadtil skaber sunde og trygge rammer for patienterne.
 
Derudover bidrager kamstrukturen til at optimere personalets arbejdsgange. Overskuelig rumforløb, korte transportveje og logisk placering af centraler funktioner fremmer samarbejdet i og på tværs af afdelingerne. Dertil kommer, at patient- og personaleflow er adskilt, hvilket understøtter et godt og effektivt arbejdsmiljø.