Sygehuset Østfold Kalnes

Sygehuset Østfold Kalnes samler fire eksisterende sygehuse samt psykiatri i ét supersygehus, der skal dække den sydøstlige del af Norge. Sygehuset er designet, så det tilbyder optimal logistik og fleksibilitet samt tæt kontakt til det omkringliggende landskab, hvis livsbekræftende effekt understøtter patienternes helbredelsesproces.
 
Navndøbt ”Lyse udsigter” understreges sygehusets nære kontakt til landskabet, der er vægtet højt for at skabe de bedste rammer for både personale og patienter. Disponeringen af sygehuset tager afsæt i landskabets typografi, og sygehuset udnytter blandt andet det naturlige terrænfald til at optimere de forskellige funktioners indbyrdes placering samt den rumlige såvel som logistiske sammenhæng.
 
Dertil kommer, at sygehuset er disponeret udelukkende med enestuer, hvor hovedparten af enestuerne orienterer sig med udsigt mod landskabet. Enestuerne er ligesom sygehusets øvrige funktioner præget af en åbenhed, der skaber optimale rammer for kommunikation på tværs af faggrænser og trygge rammer for patienterne.
 
Det tværfaglige behandlingsmiljø kommer til udtryk i samspillet med sygehusets somatiske og psykiatriske funktioner. Psykiatrien er nemlig integreret i den overordnede sygehusstruktur, således at de psykiske patienter så vidt muligt kan behandles på lige fod med de somatiske patienter. En sammentænkning af psykiatriske og somatiske funktioner, som imødekommer flere fundamentale behov, da psykiske patienter ofte også har en somatisk lidelse.

Vi er særdeles stolte over resultatet. Det nye sygehus bliver mere moderne og fremtidssikret end alle andre sygehuse i Norge.
Just Ebbesen / Adm. direktør på Sygehuset Østfold Kalnes