Sydhavnen

Sammen skaber vi en bydel på en helt ny måde – det er visionen med udviklingen af Sydhavnskvarteret i Aarhus, der ikke alene udfordrer idéen om et traditionelt erhvervsområde, men også hvordan byliv skabes og sættes i scene.
 
For som noget hidtil uset i Danmark involveres bydelens nuværende og kommende aktører fra starten i byudviklingen, inden der er tegnet en masterplan eller en eneste bygning. Forretningsfolk, iværksættere, kunstnere og socialt udsatte – alle inddrages de i udviklingen af Sydhavnskvarteret. Det hele med sigte på at skabe et unikt fundament for at udvikle det til et levende og mangfoldigt erhvervsområde med et væld af udadvendte funktioner – fra kunst- og kulturproduktion til samarbejder med socialt udsatte.
  
Udgangspunktet er at skabe byliv før byrum og lade bylivet vokse nedefra og op. Det er at skabe et solidt fundament for at videreudvikle det allerede kontrastfulde område fyldt med virkelyst og kreativitet. Ambitionen er derfor at styrke de eksisterende fagfællesskaber og skabe nye – blandt andet inden for mad, mode, kunst, musik, animation, spil og uddannelse – så der opstår en bydel med et erhvervsøkosystem af international klasse. En bydel, som giver mulighed for at fastholde og udvikle nye talenter i Aarhus, og som træder i karakter som bliver en integreret del af  Og så handler det selvfølgelig om at åbne området mod resten af byen.

Vinderforslaget rummer en klar strategi for kunst- og kulturproduktion, der forenes med en udviklingsstrategi for de kreative erhverv, hvor fagområder beriger hinanden, deler faciliteter og ses i sammenhæng med hele området og resten af byen.
Rabih Azad-Ahmad / Rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune