Sletten

Sletten indfrier FDF's vision om at fremme et aktivt friluftsliv. Arkitektur og landskab smelter sammen i friluftscentret, hvor tagudhæng, vinduesfacader og materialer som træ og sten trækker naturen dybt ind i friluftscentret – alt sammen med fokus på at give rum for livet inde og ude, året rundt. 
 
Samspillet med de naturskønne omgivelser er allestedsnærværende i friluftscentret. Ud over tagudhængende, vinduesfacaderne og den gennemgående brug af naturmaterialer kommer det også til udtryk i den store pejs, der fungerer som det naturlige samlingspunkt i friluftscentrets store multisal. Trods sine nærmest monumentale, indre dimensioner lægger friluftscentret med sin placering op mod det skovklædte bakkedrag sig naturligt ind i landskabet, mens vinduesfacaderne giver panoramaudsigt over de naturskønne omgivelser.
 
Friluftscentret indskriver sig dog ikke neutralt i omgivelserne. Det udfordrer også det midtjyske søhøjlandskab i kraft af sin på en og samme tid organiske og skarptskårne, geometriske profil. Tagets skrånende flade forstærker friluftscentrets forhold til omgivelserne, hvor skoven omkranser den grønne, skrånende slette, der med sit amfiteater og udstrakte naturareal indbyder til leg og læring for børn og unge.

Slettens åbenhed byder på muligheder, der ikke tidligere er set. Rummene er let omstillelige til forskellige formål, hvilket giver de bedst mulige rammer for en mangfoldig udnyttelse.
Lokale- og Anlægsfonden