Skolen ved Søerne

Udvidelsen og ombygningen af Skolen ved Søerne indfrier Frederiksberg Kommunes ønske om at skabe en skole, der skaber rammer for et inkluderende læringsmiljø, træder naturligt frem i bybilledet og udviser respekt for naboerne og forståelse for den kontekstuelle overgang mellem karrébebyggelsen langs Vodroffsvej og villaerne langs Sankt Jørgens Sø. Med udgangspunkt i spændingsfeltet mellem det nye og det gamle binder projektet den eksisterende skolebygning og den nye tilbygning sammen i én karakterfuld bevægelse, så det for elever og lærere bliver et aktiv at være tilknyttet Skolen ved Søerne. Den nye tilbygning er således bygget op omkring et samlingsområde, der ved at ligge på grænsen mellem den nye og eksisterende del af skolen fungerer som skolens inkluderende hjerte og knytter skolen sammen til en social og funktionel enhed.
 
Fra samlingsområdet åbner sig et vertikalt rumforløb, der binder den eksisterende skolebygning og nye tilbygning sammen på tværs af alle etager. Rumforløbet skaber et funktionelt og inspirerende flow ved at danne åbninger i facaden og udfolde sig som varierende trappe- og gangforløb, hvor reposer og nicher skaber gode muligheder for leg og ophold. Rumforløbet åbner det indre rum ved at skabe visuel kontakt mellem alle etager, mens den store, sydvendte glasfacade med integreret plantevæg og hulplader i aluminium skaber et foranderligt lysspil i løbet af dagen. For at udtrykke en stærk sammenhængskraft er skolens nære udearealer bundet sammen af et sammenhængende forløb, der rejser sig fra den eksisterende lysgård op til den hævede skolegård og videre op langs tematerrasserne til skolens øverste etage. I et dynamisk flow, der starter helt nede i den eksisterende lysgård og ender oppe på skolens øverste etage, slynger uderummet sig således rundt om tilbygningen og binder herigennem det nye og det gamle sammen til én helhed. Projektet skaber på den måde ét sammenhængende skolelandskab, der giver rum for forskellige aktiviteter og skaber et tæt samspil mellem inde og ude.

"Form og funktion smelter sammen, hvorved udvidelsen får et karakterfuldt, moderne udtryk, der afspejler et ungdomsmiljø."
Dommerkomitéens begrundelse fra projektkonkurrencen