Skolen på Duevej

Som den første skole i Danmark står Skolen på Duevej til at blive DGNB-certificeret for bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet. Udvidelsen af skolen indfrier dermed Frederiksberg Kommunes vision om at skabe en skole, der er et aktiv for både elever og lokalsamfund.
 
Udvidelsen af Skolen på Duevej er designet ud fra en bæredygtig helhedstankegang, hvor skolens sociale kvaliteter er vægtet højt. Målet med arkitekturen har været at skabe inspirerende rammer, som understøtter elevernes evne til at lære, samt at efterleve en række bæredygtige principper, så skolen sætter nye standarder for dansk undervisningsbyggeri.
 
Målsætningen er indfriet ved at omdanne skolegården til én stor legeplads med en bred vifte af aktivitetszoner, der motiverer både eleverne og kvarterets børn til leg og bevægelse. Hermed er føjet nye funktioner og oplevelser til skolen, så der skabes et tæt samspil med det lokale forenings- og fritidsliv. I forlængelse heraf hviler den nye tilbygning på en nedgravet stueetage med store panoramavinduer, som løfter hele bygningen og giver udsyn igennem multisalen til den livlige skolegård.
 
Åbenheden går igen i den perforererede træfacade, som gør tilbygningen let og luftig. Træet er bearbejdet og udformet, så de tværgående linjer fra hovedbygningen føres igennem og skaber en rød tråd igennem hele byggeriet. Som materiale udvikler træet en smuk patina, der matcher områdets øvrige bygninger, så skolen over tid vil opleves som en naturlig forlængelse af det lokale miljø.
 
Sidst, men ikke mindst, bygger tilbygningen på en række bæredygtige principper, der hæver barren for dansk undervisningsbyggeri. I udformningen af skolegården er der integreret regnvandsløsninger til lokal afledning af regnvand, mens selve bygningen er tilført naturlig ventilation, velisoleret klimaskærm med mere. Skolen markerer sig på den måde som en pionér inden for sund og aktiv læring.

Med udvidelsen af Skolen på Duevej på Frederiksberg sætter AART architects og Nordic nye standarder for bæredygtigt skolebyggeri.
Dagbladet Børsen