Ski centrum

Visionen med det nye Ski centrum er at skabe en levende bymidte i tæt samspil med den omgivende by. En vision, som forløses ved at skabe en mangfoldighed af boliger, butikker og byrum bundet sammen af et fælles torv, så der opstår et summende byliv – på gadeplan og i højderne.
 
Den korte afstand til Oslo gør Ski til et attraktivt sted at bo, men byens centrum er i dag præget af spredt bebyggelse, der lukker om sig selv. For at bringe centrum i samspil med resten byen skabes derfor en variation i bygninger og rekreative byrum. Som perler på en snor bindes byrummene sammen, så der opstår et samlende flow, der griber fat i områdets eksisterende strukturer og tilgodeser de bløde trafikanter med rige muligheder for at opholde sig ude og færdes trygt i og omkring centrum.
  
Konkret anlægges en gade parallelt med Ski storcenter, som fører borgere og besøgende ind i den nye bymidte via et inviterende ankomsttorv. Torvet samler bebyggelsen rundt om sig og skaber et fælles omdrejningspunkt for byrummet. Her forbindes alle hovedfærdselsårer – blandt andet Hovedgaden, der sammen med den nyanlagte gade skaber en intutitiv rute gennem området. Resultatet er et levende "bygulv", som ikke kun holdes i gadeplan, men løftes op i højderne i form af grønne taghaver.
 
Forslaget udnytter kvartalsstrukturen til at sikre skærmede uderum med grønne arealer. Lejlighederne veksler i størrelse og favner alt fra studerende over par til familier. Og mangfoldigheden går igen i de varierede torve, gader, stier og arkitektoniske udtryk. På den måde træder området i karakter som mere end blot en bymidte, men som en katalysator for en ambitiøs byudvikling – med det formål at gøre Ski attraktiv, ikke alene for sin nærhed til Oslo, men i kraft af af de muligheder, som byen selv byder på.