Psykiatriklynge

Som en integreret del af det nye hospital i Gødstrup samler Psykiatriklyngen psykiatrien i Midt- og Vestjylland og skaber muligheder for sammenhængende patientforløb mellem psykiatri og somatik. Med sine mange rekreative og livsbekræftende rammer gør den desuden op med den traditionelle psykiatris mørke korridorer og former morgendagens psykiatriske behandling.
 
Psykiatriklyngen understøtter ideen om et samlet hospital, hvor de kliniske specialer arbejder tæt sammen i et integreret behandlingsmiljø. Et behandlingsmiljø, der skaber effektive flows mellem psykiatri og somatik og er indrammet af en rationel bygningsstruktur med stor fleksibilitet og elasticitet i forhold til det kliniske behandlingsmiljø.
 
Ideen om et samlet hospital kommer til udtryk i arkitekturen, der viderefører det somatiske hospitals klare, ortogonale bygningsstruktur. Det sker dog i et nedskaleret udtryk, hvor det arkitektoniske koncept er nøje tilpasset den psykiatriske funktion, giver rum for 14 gårdhaver og udspringer af stedets markante landskabskarakter.
 
Psykiatriklyngen indgår på den måde i en arkitektonisk helhed, samtidig med at de fysiske rammer tilvejebringer et trygt behandlingsmiljø, hvor de psykiatriske specialers særlige behov og vilkår er tilgodeset fra helhed til mindste detalje. Nærvær og åbenhed er nøgleord i designet af klyngen, der med sit lyse indre og sin allestedsnærværende kontakt til udearealerne adskiller sig fra traditionelle, psykiatriske behandlingsmiljøer, hvor mørke, labyrintiske korridorer ofte præger oplevelsen.