Parkeringshus med heliport

Parkeringshuset ved Det Nye Universitetshospital i Aarhus rummer 700 parkeringspladser og har på taget etableret en heliport for lægehelikoptere og Forsvarets større helikoptere, så patienter kan transporteres fra helikopter til operationsbord på blot 90 sekunder. 
 
I designet af parkeringshuset er der lagt vægt på at skabe tryg logistik til og fra hospitalet for såvel fodgængere som bilister. Det kommer til udtryk på flere niveauer. Flowet af biler er for eksempel ensrettet for at give plads til en fodgængerzone på hver side af kørebanen, mens ekstra brede ramper øger sikkerheden, overblikket og manøvreringsmulighederne for bilisterne. Samtidig vil livstruede patienter, der ankommer med helikopter, effektivt kunne transporteres til operationsbordet på rekordtid via den etablerede lynelevator.  
 
Dagslys, udsyn og samspil med omgivelserne er også væsentlige designparametre. Med en rationel bygningskrop tilpasser parkeringshuset sig det øvrige hospital i både form og facadeudtryk. Basen i teglsten er nøje afstemt hospitalet, mens de øvre etager er beklædt med lameller af lyse, naturanodiserede aluminiumsplader.
 
Lamellernes vinkling varierer i takt med facadens forløb, så der skabes et dynamisk udtryk, der leder blikket naturligt ned mod indgangene til parkeringshuset. Det dynamiske udtryk accentueres af vinduespartierne, som bryder lamellerne og bidrager til oplevelsen af et lyst og imødekommende parkeringshus, hvor dagslyset strømmer ind, blikket ledes ud mod omgivelserne og luften naturligt cirkulerer og skiftes ud.