Nye

Nord for Aarhus vokser en bæredygtig by frem. Unikt for byen er, at den udspringer af et samarbejde mellem Tækker Group og ni af Danmarks førende arkitektvirksomheder ud fra tanken om at skabe variation og detaljerigdom i både bygninger og byrum. Hver arkitektvirksomhed står således for at udvikle sin del af byen.
 
Vores bidrag består af en ring af 46 forskelligartede boliger, som forener byen med landskabet mod nord. I et topografisk grid fordeler boligerne sig på byggefeltet, hvor de forener kvaliteterne fra den ordnede og mere organiske by. Mod syd er boligerne spændt relativt stramt ind i griddet som rektangulære bygningsvoluminer, mens de mod nord opløser den kompakte geometri, forskyder sig indbyrdes og åbner byen mod landskabet.
 
Boligerne skaber ikke alene forskellige grader af kobling til landskabet, men også forskellige grader af privatliv og fællesskab. For eksempel skaber variationen af lejligheder, rækkehuse og klyngehuse en bred vifte af private uderum – fra lejlighedernes altaner til række- og klyngehusenes haver. Fællesskabet er et bærende element i vores bidrag til Nye, hvor den store fælled, de grønne kiler mellem boligerne og de mange opholdsmuligheder langs villavejen giver rum for forskellige former for fællesskab.
 
Privatlivet er også vægtet højt, hvilket kommer til udtryk i de forskudte bygningsvoluminer, der giver mulighed for dagslys fra alle verdenshjørner og skaber nicher i både forhaven og baghaven, hvor beboerne uforstyrret kan nyde solen, udsigten og den friske luft. Ved baghaven strækker landskabets uplejede græsarealer sig helt op til boligerne, så der opstår en fælles puls mellem landskabet og boligerne.

Hvis ambitionerne bag projektet bliver ført ud i livet – hvad alt tyder på – er der tale om et af de mest inspirerende og gennemtænkte boligbyggerier i Danmark i årtier. Grønt fra start. Socialt fra start. Meningsfuldt fra start.
Uffe Elbæk / Initiativtager og politisk leder for Alternativet