Ny Ingeborg

Ny Ingeborg er blevet til i et tæt samarbejde med FDF Hvidovre og imødekommer forbundets vision om at skabe det 21. århundredes lejrcenter, der fungerer som en energineutral ramme for fremtidens oplevelsesrige lejrliv for børn og unge. Den 700 m2 store lejrcentret ligger i det smukke landskab ved Roskilde Fjord, som bygningen i kraft af sine ædle materialer og sin åbne, skarpe profil reflekterer og kontrasterer. Lejrcentret er grundlæggende designet som en nyfortolkning af den traditionelle træhytte, der via sin struktur og materialer går naturligt i dialog med landskabet.
 
Det stramme design, de store panoramavinduer og de kontrastfyldte kombinationer af malede og ubehandlede træpartier skaber en sund og spændende bygning, som i kraft af sine materialer udtrykker en robusthed og med årene smuk patinering og samtidig udnytter træets positive egenskaber ved at tage hensyn til miljøet, indeklimaet og akustikken. Lejrcentret danner således ramme om et bæredygtigt og inspirerende friluftsliv ved at benytte håndværk og materialer af høj kvalitet, lade inde og ude smelte sammen og integrere fleksible løsninger, hvor energi, funktionalitet og oplevelse forenes til en helhed, der afspejler FDF som et miljøbevidst forbund i pagt med naturen.
 
En tæt kontakt til naturen, som også kommer til udtryk i udearealet, der er veldefineret af den markante randbeplantning og understøtter en bred vifte af udendørsaktiviteter. I forlængelse heraf er der etableret et otte meter højt multitårn, der indeholder en klatrevæg, en scene, et værksted m.m. og er beklædt med 50 m2 solceller, der kan integreres i driften af et jordvarmeanlæg og øvrigt elforbrug i lejren, som hermed bliver næsten 100 procent energineutral.