Nunatakken

Nunatakken er designet som Danmarks største friluftscenter og første større stand-alone byggeri. Friluftscentret dækker således ikke alene sit eget energiforbrug. Det genbruger også sit affald og nedsiver regnvand og spildevand lokalt.
 
Nunatakken er et multifunktionelt friluftscenter beliggende i Herlufmagles smukt kuperede landskab. Navnet, der betyder klippetop på grønlandsk, er inspireret af istidens formgivning af landskabet og henviser til friluftscentrets markante former og linjer. Som om isen lige er smeltet og vandet løbet ud i Susåen, rejser friluftscentret sig som et klippemassiv og eskalerer i en 15 meter høj klatreklippe, der også fungerer som udsigtsplatform.
 
Friluftscentret er et eksempel på, hvordan en spejdergruppe og kommune i fællesskab med forskellige foreninger kan tænke deres behov sammen. Friluftscentret er således designet som et multifunktionelt byggeri, der skaber attraktive rammer for blandet andet spejdere, skoler, daginstitutioner, en ornitologisk forening og en klatreforening. Derudover er friluftcentret designet med henblik på at skabe opholdsmuligheder for cyklister, vandrere og løbere.
 
For at imødekomme de forskellige brugerbehov er der skabt en fem-deling af friluftscentrets funktioner. Indskrevet i grundformen danner fem-delingen en stjerneformation, der indskriver sig naturligt i landskabet. Centralt ligger fællesrummet, der danner ramme om ankomst, aktivitet samt adgang til de øvrige rum og faciliteter, som fra fællesrummet strækker sig ud mod landskabet.

Nunatakken bliver arkitektonisk og funktionelt et enestående friluftsbyggeri, som samlet og i dets enkelte løsninger vil inspirere udformningen af fremtidige friluftsbyggerier over hele landet.
Torben Frølich / Direktør i Lokale og Anlægsfonden