Nordbyen

Tromsøs tidligere industrihavn skal forvandles til en levende del af byen. Det er formålet med helhedsplanen for den nye havnebydel, Nordbyen, der skal forbinde byen med vandet og forløse Tromsøs vision om at markere sig som arktisk hovedstad.
 
Sammenhængskraft og signalværdi. Det er nøgleordene i designet af helhedsplanen, der skal forbinde midtbyens liv med livet ved vandet og samtidig formidle en ny oplevelse af byen – forankret i det smukke, arktiske landskab. Helhedsplanen skaber derfor klare referencer til de omgivende fjorde og fjelde, hvilket kommer til udtryk i de forskudte tagflader og den lyse, nordiske brug af træ, beton og beplantning med lokale træ- og græsarter.
 
Klimaet er en naturlig del af konteksten, og Tromsø kalder sig ikke den arktiske hovedstad for ingenting. De ofte lave temperaturer og polarvinden byder på flere klimatiske udfordringer, så for at sikre det pulserende udeliv i bydelen er flere opholdsarealer designet, så de giver læ for vinden og udnytter sollyset mest muligt. Det kommer blandt andet til udtryk i overdækkede zoner langs flere af bygningernes facader.
 
Helhedsplanen knytter skoler, kultur, tilbud til børn og unge, butikker, kontorer, og henved 1.000 boliger tæt sammen. Den byder på en tæthed og mangfoldighed af funktioner, så der skabes et levende byliv ved vandet, samtidig med at der skabes klare forbindelser til den eksisterende bymidte. Havnebydelen vil på den måde føje nye kvaliteter til Tromsø. Den vil skabe nye muligheder for byens borgere og bidrage til at markere byen som hovedstaden nord for polarcirklen.