Neurorehabiliteringshus

Det nye neurorehabiliteringshus indgår i en stærk, funktionel helhed med det eksisterende Glostrup Hospital. Her skaber huset sammenhængende patientforløb med høj organisatorisk og faglig kvalitet, og det markerer sig derfor som et decideret rehabiliteringsunivers, der kombinerer den nyeste viden inden for helende arkitektur med højt specialiserede fysiske rammer.
 
Placeret vest for det eksisterende hospital lægger huset sig ud i parkens grønne rum, hvor to hvide bygningsvolumener rejser sig på en landskabelig base. Basen forankrer huset i parken og i sin struktur sikrer fleksibilitet og elasticitet for de indeholdte funktioner. Huset indeholder 125 sengestuer til rehabilitering af patienter med svære hjerneskader og rygmarvsskader og indeholder derudover træningsfaciliteter med avanceret rehabiliteringsteknologi, et træningsbassin og en multifunktionel træningshal samt ambulatorier og forskningsområder.
 
Midt i huset rejser basen sig til en vertikal midterbygning, som danner ramme om husets fællesskab. Basen og midterbygningen indeholder fællesfunktionerne, og det er hertil, man ankommer som patient. Midterbygningen eksponerer med sine store vinduespartier husets liv mod parken og fungerer som husets visuelle og organisatoriske forankringspunkt. Fra midterbygningen er der blandt andet let adgang til alle husets etager og funktioner.
 
Relationen til landskabet er et gennemgående tema i huset, der tilbyder patienter, pårørende og personale en enestående kontakt til de nære udearealer og det omkringliggende parklandskabs rekreative kvaliteter. Alle funktioner har således en relation til en grøn landskabssituation – enten i form af udsigt over parkens store grønne træk eller mere intime landskabshaver på og omkring bygningen.

Projektet skal roses for sine stærke arkitektoniske kvaliteter i relation til ønskerne for helende arkitektur. Disponeringen af bygningsanlægget med små dybder og megen dagslysadgang fra begge sider af bygningskroppene giver store dagslysmæssige kvaliteter til gavn for oplevelsen og helingen.
Uddrag fra dommerbetænkning / Region Hovedstaden