Multikulturhuset

Multikulturhuset i Sønderborg viser, hvordan man kan omdanne, ikke alene tidligere industribygninger, men hele industrihavne til kulturelle katalysatorer for byudvikling. For hvor et forladt industriområde – med Ewers Pakhus som den historiske forankring – før adskilte byen fra bugten, står i dag et mangfoldigt kulturhus, som har bundet byen og dens mennesker sammen på ny.
 
Det nye multikulturhus indfrier Sønderborg Kommunes vision om at samle flere kulturinstitutioner (heriblandt Sønderborg Hovedbibliotek og Sønderjyllands Kunstskole) i et ikonisk og inspirerende hus på byens havnefront, så den tidligere industrihavn omdannes til en levende og kulturbærende del af byen. Med sine mange kulturtilbud fremmer huset et moderne by- og kulturliv, men det sker på skuldrene af fortiden, så man som besøgende oplever havnens industrielle identitet og historiske betydning for byen.
 
De kontrastfulde rammer er blevet til ved at kombinere et moderne og stramt komponeret nybyggeri med en ambitiøs renovering af det gamle Ewers Pakhus. Kontrasterne går på tværs af skala, og i inventaret er gammelt tømmer fra pakhuset således omsat til plinte og loungemøbler i nybyggeriet, mens moderne teknologi er bragt ind i pakhuset – eksempelvis i form af akrylstrukturer med dynamiske lyssætninger, der skaber et kontrastfuldt samspil med de gamle trækonstruktioner.
 
Resultatet er et kulturhus, som har skabt nye muligheder for udviklingen af Sønderborg. Tusindvis af borgere strømmede til indvielsen, og med de nye rammer har hovedbiblioteket tiltrukket markant flere unge – en brugergruppe med stor betydning for byen, og hvis interesse det gamle hovedbibliotek havde svært ved at fange. Faktisk har det nye hovedbibliotek med et månedligt besøgstal på 50.000 tiltrukket dobbelt så mange besøgende, hvilket er langt over det forventede. Læg dertil, at freelancere har taget kulturhuset til sig som et moderne og fleksibelt arbejdsmiljø med en enestående udsigt og et mangfoldigt liv.

Huset er et hit! Her kommer folk, der kan fortælle deres børn, at bedstefar arbejdede i pakhuset. Det er tradition og fornyelse, som mødes og giver mening.
Bibliotekar på Sønderborg Hovedbibliotek