Midtbyskolen

Placeret i hjertet af Frederiksbjerg fremstår Midtbyskolen som et mangfoldigt børne- og ungdomsmiljø, der fungerer i tæt samspil med det lokale forenings- og fritidsliv.
 
Skolen samler børnehave, skole og fritids- og ungdomsklub i én bevægelse i form af et aldershjul, hvor de enkelte klynger stråler ud mod aktivitetslandskabet, og man som elev starter nederst ved jorden og udvikler sig, mens man bevæger sig op gennem huset. For at understøtte denne bevægelse er skolen bundet sammen af et stort fællesrum, der åbner huset indadtil og skaber rammer for et stærkt skolefællesskab.
 
I fællesrummet rejser en hovedtrappe sig i en svævende spiralbevægelse op gennem huset. Som et læringsredskab i flere planer binder trappen huset sammen til ét samlet læringsmiljø, hvor dagslyset og den blå himmel trænger dybt ind i fællesrummet fra de lofthøje vinduer langs facaden og det store, runde ovenlysvindue. Samspillet mellem fællesrummets horisontale og vertikale bevægelse skaber en bred vifte af forbindelser og bevægelsesmuligheder, samtidig med at der skabes en rigdom af nicher, små lommer og udkigsposter i det store fællesrum.
 
Kontakten til omgivelserne er vægtet højt i formgivningen af skolen og eksponeringen af udearealerne. Den tætte kontakt til omgivelserne kommer blandt andet til udtryk i det grønne terrasselandskab, der åbner skolen mod omgivelserne ved at styrke kontakten mellem inde og ude, give gode opholdsmuligheder i frikvarterne og gøre det muligt at inddrage uderummet i undervisningen. I et dynamisk flow, der starter helt nede på terræn og ender oppe på skolens øverste etage, slynger uderummet sig rundt om huset og binder de grønne udearealer sammen til én oplevelsesrig helhed.