Kronløbsøen

Kronløbsøen i Københavns Nordhavn indfrier visionen om at skabe et unikt bymiljø, der giver rum for alle havnens livsformer – svømmende, sejlende, legende, fiskende, løbende og promenerende i balance mellem det monolitiske og det menneskelige.
 
Etableringen af Kronløbsøen rummer et enestående potentiale for at sætte nye standarder for byudviklingen langs vandet i København. Projektforslaget omfavner dette gennem forståelse for og indlevelse i havnens liv, skala og historie. Resultatet er en relationel og homogen bebyggelsesstruktur, der giver liv og form til de mange kvaliteter, som kun eksisterer ved vandet.
 
Strukturen udgøres af otte porøse monolitter, som defineres af forbindelser, udsyn og mikroklima, hvilket skaber optimale forhold for boliger og byrum med udgangspunkt i en menneskelig skala. Kort sagt, en bydel som optimalt forstår at udnytte sit særegne sted, og som orkestrerer det gode byliv med klare forbindelser, arkitektoniske kvaliteter, fantastiske byrum, aktivitet og livtag med vandet.

Med vores forslag til Kronløbsøen styrker vi ikke alene beboernes velvære. Vi føjer også en klar identitet til bydelen – her bor man ikke bare ved vandet, men med vandet.
Anders Tyrrestrup / Partner i AART architects